top of page
MKU.png

KONKURS 2023.

U skladu sa čl. 5, 68 i čl. 88 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12), u cilju podsticaja i podrške razvoju sektora kreativnih industrija, Ministarstvo kulture i medija Crne Gore raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija za 2023. godinu. Propozicije konkursa možete pročitati OVDJE. U donjem dijelu sajta se nalazi obrazac za elektronsko prijavljivanje a ukoliko šaljete vašu prijavu putem pošte prijavni obrazac preuzmite OVDJE.

KATEGORIJE

Programa i projekata

KCG 1F.jpg

DIGITALNE UMJETNOSTI

New Media Art

Futuristic Car

DIZAJN

Grafički, industrijski i modni

USPOSTAVLJANJE ICT PROIZVODA

Gaming

Astronaut with Surreal Background

KREATIVNO ZANATSTVO

Razvoj tradicionalnih zanata

Photoshoot setup
Rows of Pillars

ARHITEKTURA

U kreativnim industrijama

Traditional Library

KREATIVNE INDUSTRIJE

Prijavite se!

PRIJAVITE SE

NAPOMENA:

Autor se može prijaviti samo za jednu kategoriju osim u slučajevima kada projekat ili proizvod proizilazi iz spoja dvije ili više oblasti, što mora biti naglašeno u opisu projekta i obrazloženo u prezentaciji.

DODATNI PRILOZI PRIJAVI

Rješenje o registraciji pravnog lica za obavljanje djelatnosti u oblasti kulture / Dokaz o registraciji preduzetnika/ce sa naznakom o pretežnoj djelatnosti;

Profesionalna biografija – CV podnosioca prijave i osobe zadužene za realizaciju projekta;

Detaljno razrađen opis projekta (elaborat), program i prateći programski sadržaji, sa podacima o svim učesnicima;

Vizuelna dokumentacija o projektu sa kojim se konkuriše, ako postoji;

 

Potvrdu o obezbijeđenim sredstvima za sufinansiranje projekta iz drugih izvora;

Potpisanu izjavu autora / nosioca prijave, da je dostavljeni proizvod ili projekat u cjelosti originalno djelo istog;

 

Dokaz o regulisanim autorskim pravima sa autorom, odnosno nosiocem autorskih prava, za projekte koji podrazumijevaju korišćenje autorskih prava koja ne pripadaju podnosiocu prijave (autorski ugovor ili pisani pristanak autora);

Za korisnike sredstava sa prethodnog konkursa Ministarstva kulture i medija iz 2022. godine dostaviti: detaljan narativni i finansijski izvještaj o realizaciji sufinansiranih projekata (informacija o realizaciji projekta, brošure, katalozi, prezentacija u štampanim i elektronskim medijima, fotokopija računa, ugovora, uplatnica, potvrda i druga finansijska dokumentacija koja se odnosi na način utroška odobrenih sredstava). Realizator projekta koji nije izvršio obaveze iz prethodnog ugovora o sufinansiranju ne može dobiti sredstva za sufinansiranje novog projekta, do izvršenja obaveza.

Ministarstvo kulture i medija Crne Gore

Kontakt telefon: 041 232 583, radnim danima od 12 - 14.30h.

OBLAST za koju se autor prijavljuje
Status nosioca prijave
Očekivani period trajanja implementacije projekta ili proizvoda:
Prezentaciju proizvoda/projekta sa eksplikacijom (elaborat projekta/proizvoda, prikaz prototipa, skice) autor ili nosioc prijave, je u obavezi da kao prilog ovoj prijavi dostavi u:
Upload file (PDF, ppt, docx..)

Hvala na prijavljivanju!

bottom of page